Strona głównaFinanseJak rozliczyć podatek od spadku?

Jak rozliczyć podatek od spadku?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn w chwili nabycia spadku na spadkobiercy powstaje obowiązek podatkowy. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego i zależy w dużej mierze od grupy podatkowej, do której należy spadkobierca.

Obowiązki spadkobiercy
Osoba, która nabyła majątek w drodze spadku zobowiązana jest do zapłaty podatku. W ciągu jednego miesiąca od uprawomocnienia się sądowego postanowienia o nabyciu spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe na formularzu SD-3. W przypadku wspólnego zeznania podatkowego należy złożyć formularz SD-3 razem z informacją o pozostałych podatnikach SD-3/A. Po złożeniu deklaracji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję zawierającą wysokość podatku należnego. Spadkobierca ma na jego zapłatę 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Kto nie zapłaci podatku od nabycia spadku?
Zgodnie z przepisami ustawy, z obowiązku podatkowego zwolnieni są najbliżsi członkowie rodziny. Ustawa dokładnie precyzuje stopień pokrewieństwa tych osób. Są to:

– małżonek/ małżonka,
– zstępni (córka, syn, wnuki),
– wstępni (matka, ojciec, dziadkowie),
– pasierb/ pasierbica,
– ojczym,
– macocha.

Warunkiem zwolnienia jest jednak zgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się sądowego postanowienia o nabyciu spadku lub zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgłoszenie to składa się na formularzu SD-Z2.

Ponadto podatku nie zapłaci spadkobierca, który w drodze spadku nabędzie majątek o wartości nieprzekraczającej kwoty wolnej od podatku. Wysokość kwoty wolnej od podatku zależy od grupy podatkowej, do której zalicza się spadkobierca i wynosi kolejno:

– 9 637 zł – dla I grupy podatkowej,
– 7 276 zł – dla II grupy podatkowej,
– 4 902 zł – dla III grupy podatkowej.

Wysokość podatku od spadku
Podobnie jak w przypadku kwoty zwolnionej z podatku, jego wysokość zależy od grupy podatkowej, w której znajduje się spadkobierca. Podatek jest liczony od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

I grupa podatkowa:

– do kwoty 10 278 zł – podatek wynosi 3%,
– 10 278 zł  – 20 556 zł – podatek wynosi 308,30 zł + 5% nadwyżki ponad 10 278 zł,
– ponad 20 556 zł – podatek wynosi 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

II grupa podatkowa:

– do kwoty 10 278 zł – podatek wynosi 7%,
– 10 278 zł  – 20 556 zł – podatek wynosi 719,50 zł + 9% nadwyżki ponad 10 278 zł,
– ponad 20 556 zł – podatek wynosi 1 644,50  zł + 12% nadwyżki ponad 20 556 zł.

III grupa podatkowa:

– do kwoty 10 278 zł – podatek wynosi 12%,
– 10 278 zł  – 20 556 zł – podatek wynosi 1 233,40  zł + 16% nadwyżki ponad 10 278 zł,
– ponad 20 556 zł – podatek wynosi 2 877,90 zł + 20% nadwyżki ponad 20 556 zł.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne