Strona głównaFinanseObowiązkowe ubezpieczenia rolnicze – podstawowe informacje.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze – podstawowe informacje.

Wśród wielu różnych obowiązków, którym podlegają rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne, jednym z ważniejszych jest konieczność wykupienia odpowiednich pakietów ubezpieczeń rolniczych. Jest to kwestią bardzo istotną, bowiem odpowiednio wybrane ubezpieczenia są tutaj gwarancją bezpieczeństwa prowadzenia gospodarstwa, i zabezpieczenia go na wypadek zdarzeń losowych, które mogłyby doprowadzić nawet do bankructwa gospodarstwa. Wszystkie kwestie z tym związane, są uregulowane w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku, wraz z późniejszymi zmianami. Znajdziemy tam wyszczególnienie niezbędnych ubezpieczeń, oraz kwestię tego, kto i w jakim zakresie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Kto powinien wykupić obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze?

Najważniejszą kwestią, jest tutaj określenie tego, którzy z rolników powinni wykupić niezbędne ubezpieczenia rolnicze. Zgodnie z ustawą, pod obowiązkowe ubezpieczenie rolników podlegają wszystkie osoby fizyczne, prowadzące działalność rolną na uprawach o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar. Wobec tego, rolnicy mniejsi, nie musza wykupić ubezpieczenia, aczkolwiek mogą, dla własnego bezpieczeństwa.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

W ustawie bardzo wyraźnie też możemy znaleźć sprecyzowane rodzaje ubezpieczeń, które koniecznie należy wykupić. Znajdziemy tutaj cztery podstawowe ubezpieczenia, które powinien wykupić każdy rolnik, podlegający pod przepisy ustawy, a będą to po kolei:
• Ubezpieczenie OC dla rolników – Jest to podstawowe ubezpieczenie zapewniające bezpieczeństwo rolnika w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim. Co ważne, szkoda może być wyrządzona nie tylko przez samego rolnika, ale także przez inne osoby wykonujące pracę w gospodarstwie, a więc także przez pracowników oraz członków rodziny.
• Ubezpieczenie budynków rolnych – zapewnia bezpieczeństwo w zakresie różnych zdarzeń losowych, w wyniku których, dochodzi do uszkodzenia zabudowań gospodarczych. Mamy tutaj na myśli kwestie takie jak pożary, wichury, gradobicia, czy też powódź.
• Ubezpieczenie upraw rolnych – obowiązkowe dla wszystkich tych rolników, którzy korzystać chcą z dopłat bezpośrednich. W takich sytuacjach, koniecznością jest ubezpieczenie co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód powodowanych przez susze, grad, powódź, czy też inne warunki klimatyczne.
• Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. – rolnicy tak samo jak właściciel pojazdów samochodów, powinni wszystkie pojazdy w gospodarstwie ubezpieczyć. Wynika to z faktu tego, iż pojazdy te także będą poruszać się po drogach publicznych, a więc mogą brać udział w zdarzeniach w wyniku których dojdzie do wyrządzenia szkody osobie trzeciej
Jednym słowem, obowiązkowe ubezpieczenie gospodarstw rolnych jest dość rozległym zagadnieniem. Warto jednak poświęcić nieco więcej czasu na wybór odpowiednich pakietów ubezpieczenia, gdyż będzie to gwarantować spokój i bezpieczeństwo w trakcie prowadzenia prac w gospodarstwie, a to jest kwestią najważniejszą w tym zakresie.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne